นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการขนส่งสินค้า

บริษัท ทาวเวอร์ แทคติก เกม จำกัด ขอแจ้งนโยบายการขนส่งสินค้าเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริการเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้


1. บริษัท ทาวเวอร์ แทคติก เกม จำกัด แบ่งประเภทการจัดส่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การจัดส่งสินค้าแบบปกติ 2) การจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วน 

1.1 การจัดส่งสินค้าแบบปกติ

1) บริษัท ทาวเวอร์ แทคติก เกม จำกัด ขอนิยามการจัดส่งสินค้าแบบปกติ โดยมีความหมายว่า ทางบริษัทฯ จะทำการเตรียมพัสดุ และเลือกผู้ให้บริการขนส่งในกลุ่มขนส่งต่อไปนี้

- Thai Post EMS
- Kerry Express
- J&T Express
- DHL Express

2) บริษัทฯ ดำเนินการคำนวณค่าจัดส่งสินค้าคิดตามน้ำหนักของพัสดุ โดยค่าจัดส่งเริ่มต้นที่ 80 บาท ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
3) บริษัทฯ ขอยกเลิกคำสั่งซื้อกรณีที่ที่อยู่จัดส่งอยู่นอกราชอาณาจักรไทย
4) หลังจากจัดส่งสินค้าผ่านผู้ให้บริการขนส่งแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งหมายเลขพัสดุให้ผ่านทางอีเมล หากต้องการทราบหมายเลขพัสดุ สามารถสอบถามผ่านแชทบ็อกซ์เว็บไซต์บริษัท ทาวเวอร์ แทคติก เกม จำกัด หรือ เฟซบุ๊ก เพจ Tower Tactic Games
5) เมื่อผู้รับสินค้าได้รับพัสดุแล้ว ผู้รับจำเป็นต้องถ่ายวิดีโอในช่วงการเปิดพัสดุและตรวจสอบสภาพสินค้าให้เรียบร้อย หากสินค้ามีตำหนิที่เกิดขึ้นจากการผลิต สามารถทำเรื่องเปลี่ยน/เคลมสินค้าตามนโยบายการเปลี่ยนสินค้าของทางบริษัทฯ

1.2) การจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วน

1) บริษัท ทาวเวอร์ แทคติก เกม จำกัด ขอนิยามการส่งสินค้าแบบเร่งด่วน โดยมีความหมายว่า ทางบริษัทฯ จำการเตรียมพัสดุ และเลือกผู้ให้บริการขนสนในกลุ่มต่อไปนี้

- Grab Express
- Lalamove

2) บริการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วน จะให้บริการเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
3) ค่าจัดส่งสินค้าจะถูกคำนวณจากผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งบริษัทฯ จะจัดการขนส่งในรูปแบบการเก็บเงินค่าจัดส่งโดยผู้รับสินค้าเป็นผู้ชำระ
4) หลังจากจัดส่งสินค้าผ่านผู้ให้บริการขนส่งแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งหข้อมูลการจัดส่งให้ผ่านทางอีเมล และผู้รับสินค้าสามารถสอบถามผ่านแชทบ็อกซ์เว็บไซต์บริษัท ทาวเวอร์ แทคติก เกม จำกัด หรือ เฟซบุ๊ก เพจ Tower Tactic Games