นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

บริษัท ทาวเวอร์ แทคติก เกม จำกัด ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริการเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
1.1 หลังจากร้านค้าแจ้งและขอข้อมูลการคืนเงินของลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะใช้เวลาดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วันทำการ เข้าสู่บัญชีที่ลูกค้าแจ้งข้อมูลการยืนเงิน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อตรงกับรายการคำสั่งซื้อเท่านั้น
1.2 ท่านจะได้รับอีเมลหรือข้อความหลังจากมีการโอนเงินคืนให้กับลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง

2.บริษัท จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่มีคำสั่งซื้อในระบบ
2.1 การคืนเงินในกรณีดังกล่าว ทางบริษัท จะคืนเงินให้กับลูกค้า โดยมีการหักค่าธรรมเนียมและบริการ 25% ของยอดชำระที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามา
2.2 หลังจากลูกค้าแจ้งขอคืนเงิน บริษัทฯ  จะใช้เวลาดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วันทำการ เข้าสู่บัญชีที่ลูกค้าแจ้งข้อมูลการยืนเงิน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อตรงกับรายการคำสั่งซื้อเท่านั้น
2.3 ท่านจะได้รับอีเมลหรือข้อความหลังจากมีการโอนเงินคืนให้กับลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินและยกเลิกคำสั่งซื้อหากระยะเวลาเกิน 24 ชม. นับจากการสั่งซื้อ

5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

 

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

บริษัท ทาวเวอร์ แทคติก เกม จำกัด ขอแจ้งนโยบายการเปลี่ยนสินค้าเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริการเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

1. ร้านค้ามีนโยบายการเปลี่ยนสินค้ากรณีสินค้ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผลิตเท่านั้น

2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องเขียนคำร้องขอเปลี่ยนสินค้าและส่งไปที่หน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่อีเมล support@towertacticgames.com  เราจะออกใบอนุญาตการคืนสินค้าและข้อปฏิบัติในการคืนสินค้าของท่าน โดยมีข้อกำหนดการเปลี่ยนสินค้าดังนี้
2.1 ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทฯ โดยสินค้าจะต้องคืนมาในสภาพดั้งเดิม (รวมถึงป้ายสินค้า ข้อปฏิบัติการใช้งาน ใบรับประกัน และป้ายต่างๆ) เพื่อที่จะได้รับการเปลี่ยนสินค้า ถ้าสินค้ามาพร้อมกับ ของแถม, ของโบนัส, ห่อต่างๆ, ชุดต่างๆ สิ่งเหล่านี้ต้องถูกคืนด้วยพร้อมกับสินค้าที่ต้องการคืน
2.2 เมื่อสินค้าได้ถูกคืนแล้ว เราจะตรวจสอบสินค้าของคุณและตรวจสอบตำหนิที่มีการอ้างถึง เมื่อเราเห็นว่าเหมาะสมเราจะแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณ หากเราไม่เห็นว่าไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ (ตัวอย่างเช่น เมื่อเราเห็นว่าสินค้าได้ถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือตำหนิ/ความเสียหายไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกันทางการค้า) เราจะปฏิเสธการเรียกร้องของคุณและคืนสินค้านั้นให้กับคุณ โดยที่คุณไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเพื่อที่จะรับสินค้าคืนที่เราตีคืนหลังจากการตรวจสอบ และเราจะส่งข้อปฏิบัติของการชำระค่าใช้จ่ายนี้ให้คุณ
2.3 ระยะเวลาการเปลี่ยนสินค้าใช้เวลาภายใน 15 วันทำการ และอาจใช้เวลายาวนานขึ้น โดยขึ้นกับสินค้าของคุณและหมายเลขของการคืนสินค้าในระบบของเรา