Ark Nova นาวาสรรพสัตว์

Ark Nova นาวาสรรพสัตว์

1. การ์ดแร้งดำหิมาลัย -> แก้ไขผลของการ์ด

จากเดิม

"สับกองทิ้งการ์ด จากนั้น จั่วการ์ด ใบ จากกองทิ้งนั้น ให้เลือกเก็บ 1 ใบ และทิ้งใบที่เหลือ"

เป็น

"สับกองทิ้งการ์ด จากนั้น จั่วการ์ด 3 ใบ จากกองทิ้งนั้น ให้เลือกเก็บ 1 ใบ และทิ้งใบที่เหลือ"

 

2. การ์ดส่วนจัดแสดงหมีขั้วโลก -> แก้ไขผลของการ์ด

จากเดิม

  • ได้รับ 2 คะแนนทุกครั้งที่ผู้เล่นนำสัญลักษณ์หมีเข้ามาในสวนสัตว์ของผู้เล่น

เป็น

  • ได้รับ 2 คะแนนทุกครั้งที่ผู้เล่นนำสัญลักษณ์หมีเข้ามาในสวนสัตว์ใดก็ตาม

 

3. กระดานผู้เล่น -> แก้ไขรายละเอียดการจัดเตรียมเกม

จากเดิม

ในตอนเริ่มเกม ให้ผู้เล่นสร้างกรงสัตว์ขนาด 3 ช่อง 1 กรง และศาลาลงบนช่องที่ทำสัญลักษณ์ไว้

เป็น

ในตอนเริ่มเกม ให้ผู้เล่นสร้างกรงสัตว์ขนาด 3 ช่อง 1 กรง และร้านค้าลงบนช่องที่ทำสัญลักษณ์ไว้