Load image into Gallery viewer, ROOT: THE UNDERWORLD ภาคเสริมชนเผ่าใต้พิภพ TH
Load image into Gallery viewer, ROOT: THE UNDERWORLD ภาคเสริมชนเผ่าใต้พิภพ TH
Load image into Gallery viewer, ROOT: THE UNDERWORLD ภาคเสริมชนเผ่าใต้พิภพ TH
Load image into Gallery viewer, ROOT: THE UNDERWORLD ภาคเสริมชนเผ่าใต้พิภพ TH
Load image into Gallery viewer, ROOT: THE UNDERWORLD ภาคเสริมชนเผ่าใต้พิภพ TH
Load image into Gallery viewer, ROOT: THE UNDERWORLD ภาคเสริมชนเผ่าใต้พิภพ TH
Load image into Gallery viewer, ROOT: THE UNDERWORLD ภาคเสริมชนเผ่าใต้พิภพ TH
Load image into Gallery viewer, ROOT: THE UNDERWORLD ภาคเสริมชนเผ่าใต้พิภพ TH
Load image into Gallery viewer, ROOT: THE UNDERWORLD ภาคเสริมชนเผ่าใต้พิภพ TH
Load image into Gallery viewer, ROOT: THE UNDERWORLD ภาคเสริมชนเผ่าใต้พิภพ TH
Load image into Gallery viewer, ROOT: THE UNDERWORLD ภาคเสริมชนเผ่าใต้พิภพ TH
Load image into Gallery viewer, ROOT: THE UNDERWORLD ภาคเสริมชนเผ่าใต้พิภพ TH

SKU: ROOT-014

ROOT: THE UNDERWORLD ภาคเสริมชนเผ่าใต้พิภพ TH

Write a review
Regular price 1,665.00 ฿
Sale price 1,665.00 ฿ Regular price 1,850.00 ฿
Sale Sold out
Unit price
/per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.

***ภาคเสริม ชนเผ่าใต้พิภพ***

พบกับอีก 2เผ่าที่ก้าวเข้าสู่สงครามแห่ง wood land

🦦คณะมนตรีใต้พิภพ

กลุ่มคณะมนตรีที่ซุ่มเฝ้าดูโลกภายนอกจากใต้พิภพเพื่อคอยหาโอกาศแย่งชิงอำนาจแห่งป่าวูดแลนด์

🪶และองค์กรลับอีกา

องค์กรลับกับแผนร้ายที่จะทำให้ศัตรูยอมจำนนและสิ้นเนื้อประดาตัว

มาพร้อมกับแผนที่ใหม่ ทะเลสาบและภูเขา!

  CATEGORY: ภาคเสริม
  PLAYER: 2-6 คน
  DURATION: 60-90 นาที

  ข้อมูลเฉพาะ

  CATEGORY: ภาคเสริม
  PLAYER: 2-6 คน
  DURATION: 60-90 นาที

  COVER WRAPPING SERVICE

  ถนอมเกมของเกมให้คงสภาพอย่างยาวนานมากยิ่งขึ้น