Load image into Gallery viewer, ROOT: THE RIVERFOLK ภาคเสริมชนเผ่าริมธาร TH
Load image into Gallery viewer, ROOT: THE RIVERFOLK ภาคเสริมชนเผ่าริมธาร TH

SKU: ROOT-004

ROOT: THE RIVERFOLK ภาคเสริมชนเผ่าริมธาร TH

Write a review
Regular price 1,450.00 ฿
Sale price 1,450.00 ฿ Regular price 1,450.00 ฿
Sale Sold out
Unit price
/per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.

******ภาคเสริม ชนเผ่าริมธาร*****

พบกับ 2เผ่าใหม่ ที่จะมาเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้ กิ้งก่าเจ้าลัทธิ และพ่อค้าแห่งสารธาร

พร้อมกับระบบ solo และระบบร่วมมือกัน สู้กับมากิซจักรกล!


#กิ้งก่าเจ้าลัทธิ

มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าการยึดครองผืนป่าแห่งนี้

คือ การทำพิธีกรรมบูชาเทพเจ้ามังกรของพวกเขา พร้อมทั้งค่อยๆ

สร้างผู้ติดตามที่ผ่านการครอบงำทางความคิดทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งกลายเป็นสาวกที่ซื่อสัตย์


#พ่อค้าแห่งสายธาร

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

พวกเขาต้องการเข้ามาสร้างย่านการค้าที่ยิ่งใหญ่

โดยอาศัยผลประโยชน์จากการทำสงครามของเผ่าอื่นๆ คอยยื่นข้อเสนอต่างๆ

ที่คู่ค้าของคุณไม่อาจปฏิเสธได้ ขยายฐานการค้า และรักษาตำแหน่ง เจ้าการค้า

แห่งสายธารนี้


 

CATEGORY: ภาคเสริม
PLAYER: 1-6 คน
DURATION: 60-90 นาที

ข้อมูลเฉพาะ

CATEGORY: ภาคเสริม
PLAYER: 1-6 คน
DURATION: 60-90 นาที

COVER WRAPPING SERVICE

ถนอมเกมของเกมให้คงสภาพอย่างยาวนานมากยิ่งขึ้น